top of page

Aspecte prealabile

Site-ul www.comanlawyers.ro („Site”) este administrat de „Cabinet Individual de Avocatură Coman Anca-Mihaela”, din cadrul Baroului Argeș, cu sediul principal în Municipiul Pitești, Bd-ul. Eroilor nr. 8, camera 117, județul Argeș, în colaborare cu „Ruxandra Coman – Cabinet de Avocat”, din cadrul Baroului București, cu sediul principal în București, Int. Lt. D. Lemnea, nr. 2, sector 1.

Cele două cabinete formează împreună „echipa ComanLawyers”.

Accesarea și utilizarea Site-ului www.comanlawyers.ro echivalează cu citirea, înțelegerea și acceptarea clauzelor inserate în prezentul document, intitulat „Termeni și condiții”.

În cazul neacceptării acestor clauze, sunteți rugat să închideți sesiunea pe Site.

Limitarea răspunderii

Echipa ComanLawyers își rezervă dreptul unilateral de a modifica și actualiza conținutul termenilor și condițiilor publicat pe Site și de a restricționa accesul către anumite părți componente ale Site-ului,  fără o notificare prealabilă a utilizatorilor.

www.comanlawyers.ro este un Site de prezentare. Informațiile publicate în cuprinsul prezentului Site au un caracter general, nu sunt actualizate și nu pot reprezenta o formă de consultanță juridică de specialitate într-o anumită problemă de drept. Deși depunem toate diligențele necesare, echipa ComanLawyers nu este responsabilă și nu garantează acuratețea, oportunitatea și integralitatea informațiilor prezentate pe Site. De asemenea, echipa ComanLawyers nu este responsabilă și nu garantează acuratețea, oportunitatea și integritatea informațiilor cuprinse pe site-uri terțe la care aceasta face trimitere.

Utilizatorii acceptă să folosească informațiile publicate pe propriul lor risc, ComanLawyers nu răspunde pentru producerea eventualelor prejudicii cauzate în legătură cu accesarea și utilizarea acestui Site.

Politica de confidențialitate

Echipa ComanLawyers se obligă să protejeze datele cu caracter personal și să respecte intimitatea utilizatorilor.

Prin accesarea și utilizarea Site-ului nostru, este posibil să colectăm următoarele două categorii de date în legătură cu persoana dvs.:

 • Date pe care ni le furnizați dvs., prin intermediul „formularului de contact” existent pe Site, la secțiunea „Contact” (A);

 • Date pe care le colectăm automat, în urma cercetării analitice a Site-ului (B)

 

A. În situația în care alegeți să ne contactați prin intermediul „formularului de contact” pus la dispoziția utilizatorilor, la secțiunea „Contact” din Site, este posibil să ne furnizați o serie de informații care ne ajută să vă identificăm și care dobândesc caracter de date cu caracter personal: spre exemplu, dar fără a limita, adresa dvs. de e-mail, nume, prenume, număr de telefon, etc.

Prin utilizarea „formularului de contact” vă dați consimțământul în mod expres ca echipa ComanLawyers să colecteze și să prelucreze datele furnizate de către dvs. Aceste informații vor fi utilizate numai în scopurile în care ne-au fost încredințate de către dvs. În general, datele furnizate sunt utilizate în vederea încheierii și executării contractului de asistență juridică, în conformitate cu Legea nr. 51/1991 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat și a Statutului profesiei de avocat.

Datele cu caracter personal furnizate de către utilizatori vor fi păstrate atâta timp cât scopul pentru care au fost colectate și folosite o impune sau există un text de lege care reglementează durata păstrării lor.

Prin utilizarea „formularului de contact”, acceptați în mod expres să fiți contactați de echipa ComanLawyers prin intermediul adresei de e-mail pe care o indicați în formular sau/și la numărul de telefon și/sau adresa poștală, în cazul în care furnizați și aceste date.

B. În situația în care are loc o cercetare analitică a Site-ului, serviciului Google Analytics colectează automat o serie de date în legătură cu utilizatorii care accesează www.comanlawyers.ro. Site-ul folosește o tehnologie de stocare automată a datelor sub forma unor fragmente de text denumite „cookie-uri” pentru a colecta informații în scopul de a ne ajuta să personalizăm sau să îmbunătățim experiența dvs. pe site-ul www.comanlawyers.ro. Cookie-uri utilizate de serviciul Google Analytics sunt folosite pentru a măsura numărul de vizite, numărul de pagini vizitate, activitatea vizitatorilor pe Site precum şi frecvenţa cu care aceştia ne accesează Site-ul din nou, fiind analizat traficul pe www.comanlawyers.ro.

Astfel de cookie-uri nu stochează date cu caracter personal. Datele sunt colectate per ansamblu și, în acest fel, ele rămân anonime.

Datele colectate prin intermediul serviciului Google Analytics sunt păstrate pentru o perioadă de 14 luni de la momentul colectării lor.

Pentru mai multe informații, vă rugăm să consultați secțiunea „Politica de cookie-uri”, de mai jos.

Toate aceste date vor fi utilizate numai în scopurile menționate, iar dacă aceste scopuri au fost modificate, numai în baza consimțământului dvs. exprimat în prealabil, fiind respectate prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulament general privind protecția datelor) – denumit în continuare „Regulamentul”.

Echipa ComanLawyers poate partaja datele dumneavoastră personale cu terțe părți numai în situația în care:

 • dvs. v-ați dat acordul expres pentru ca astfel de date să fie partajate cu terțe părți;

 • există o obligație legală sau profesională de a acționa în acest sens.

 

În conformitate cu Regulamentul, utilizatorului căruia îi sunt prelucrate date cu caracter personal, are următoarele drepturi:

 • dreptul de a solicita echipei ComanLawyers accesul la aceste date prin obținerea unei confirmări că se prelucrează sau nu date cu caracter personal care îl privesc și, în caz afirmativ, acces la datele respective și la o serie de informații, printre care:

  1. scopurile prelucrării;

  2. categoriile de date cu caracter personal vizate;

  3. destinatarii sau categoriile de destinatari cărora datele cu caracter personal le-au fost sau urmează să le fie divulgate, în special destinatari din țări terțe sau organizații internaționale;

  4. acolo unde este posibil, perioada pentru care se preconizează că vor fi stocate datele cu caracter personal sau, dacă acest lucru nu este posibil, criteriile utilizate pentru a stabili această perioadă;

  5. existența dreptului de a solicita echipei ComanLawyers rectificarea sau ștergerea datelor cu caracter personal ori restricționarea prelucrării datelor cu caracter personal referitoare la persoana vizată sau a dreptului de a se opune prelucrării;

  6. în cazul în care prelucrarea datelor cu caracter personal are loc în baza consimțământului utilizatorului vizat, acesta din urmă are dreptul de a-și retrage consimțământul, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia

  7. dreptul de a depune o plângere în fața Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal;

  8. în cazul în care datele cu caracter personal nu sunt colectate de la persoana vizată, orice informații disponibile privind sursa acestora;

 

 •  dreptul de a solicita echipei ComanLawyers rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care privesc utilizatorul vizat;

 

 • dreptul de a solicita echipei ComanLawyers ștergerea datelor cu caracter personal care privesc utilizatorul vizat, în cazul în care se aplică unul dintre următoarele motive:

  1. datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;

  2. utilizatorul vizat își retrage consimțământul pe baza căruia are loc prelucrarea și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrarea;

  3. utilizatorul vizat se opune prelucrării în temeiul articolului 21 alineatul (1) din Regulament și nu există motive legitime care să prevaleze în ceea ce privește prelucrarea sau utilizatorul vizat se opune prelucrării în temeiul articolului 21 alineatul (2) din Regulament;

  4. datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;

  5. datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale care revine echipei ComanLawyers în temeiul dreptului Uniunii Europene sau al dreptului intern sub incidența căruia se află echipa ComanLawyers;

  6. datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societății informaționale menționate la articolul 8 alineatul (1) din Regulament;

 

 • Utilizatorul vizat are dreptul de a solicita echipei ComanLawyers restricționarea prelucrării în situația în care se aplică unul din următoarele cazuri:

 1. Utilizatorul vizat contestă exactitatea datelor, pentru o perioadă care îi permite echipei ComanLawyers să verifice exactitatea datelor;

 2. prelucrarea este ilegală, iar utilizatorul vizat se opune ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor;

 3. echipa ComanLawyers nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar utilizatorul vizat i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță;

 4. utilizatorul vizat s-a opus prelucrării în conformitate cu articolul 21 alineatul (1) din Regulament, pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale echipei ComanLawyers prevalează asupra celor ale persoanei vizate;

 

 • Utilizatorul vizat are dreptul la portabilitatea datelor cu caracter personal care îl vizează și pe care le-a furnizat echipei ComanLawyers într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și are dreptul de a transmite aceste date altui operator, fără obstacole din partea echipei ComanLawyers căreia i-au fost furnizate datele cu caracter personal, în cazul în care:

  1. prelucrarea se bazează pe consimțământ în temeiul articolului 6 alineatul (1) litera (a) sau al articolului 9 alineatul (2) litera (a) din Regulament sau pe un contract în temeiul articolului 6 alineatul (1) litera (b) din Regulament; și

  2. prelucrarea este efectuată prin mijloace automate.

 

 • Utilizatorul vizat are dreptul de a se adresa justiției.

 

În situația în care doriți să vă exercitați oricare dintre aceste drepturi, vă rugăm să ne contactați la adresa de e-mail: office@comanlawyers.ro sau la adresa poștală: Bd-ul. Eroilor nr. 8, camera 117, Pitești, jud. Argeș, România.

 

Securitatea datelor

 

Echipa ComanLawyers ia toate măsurile organizatorice și tehnice pentru a proteja și a respecta confidențialitatea datelor obținute de la utilizatorii Site-ului și pentru a îngrădi accesul persoanelor neautorizate la aceste date. Informațiile colectate sunt stocate în format electronic și în format fizic. Cu toate acestea, echipa ComanLawyers nu poate garanta securitatea transmiterii de date prin intermediul mediului online (internetului).

Politica privind cookie-urile

Vă informăm că acest Site folosește cookie-uri.

Ce sunt cookie-urile?

Cookie-urile sunt fragmente de text plasate în computerul dvs. de către site-urile pe care le vizitați. Acestea sunt redate sub forma unor fișiere de mici dimensiuni, în general alcătuite din litere și cifre, care sunt descărcate în memoria unui calculator (sau altui echipament folosit pentru navigare online - telefon mobil, tabletă, etc.), atunci când utilizatorul accesează un anumit site web.

 

Care este scopul cookie-urilor?

Cookie-urile ajută la realizarea unei interacțiuni mai rapide și mai ușoare între utilizatori site-urilor web, reținând, pe o perioadă de timp, anumite preferințe ale dvs. (limba, dimensiunea caracterelor și alte preferințe de afișare), nemaifiind necesar să reintroduceți aceste setări ori de câte ori reveniți la Site sau navigați de pe o pagină pe alta.

Majoritatea site-urilor web folosesc această tehnologie de stocare automată a datelor pentru a colecta informații în scopul de a ne ajuta să personalizăm sau să îmbunătățim experiența dumneavoastră pe Site-ul www.comanlawyers.ro și pentru a face următoarea vizită mai plăcută.

Cum sunt clasificate cookie-urile?

Cookieuri de sesiune sunt stocate temporar in istoricul browser-ului care le memorează până la momentul în care utilizatorul iese de pe website-ul respectiv sau închide fereastra browser-ului.

Cookieuri persistente sunt stocate la nivelul calculatorului utilizatorului și nu sunt șterse atunci când sesiunea de navigare este închisă. Aceste cookie-uri pot reține preferințele utilizatorului pentru un anumit site web, astfel încât acestea să poată fi utilizate în cadrul altor sesiuni de navigare pe Internet.

Care este durata de viață a unui cookie?

Durata de viață a unui cookie poate fi diferită, în funcție de scopul pentru care este plasat. Există cookie-uri folosite exclusiv pentru o singură sesiune - acestea nu mai sunt reținute după ce utilizatorul iese de pe website. Cookie-uri permanente - sunt reținute și refolosite de fiecare dată când utilizatorul revine pe acel site, însă pot fi șterse oricând de utilizator.

Cum folosim cookie-urile pe Site-ul nostru?

Site-ul nostru (inclusiv varianta pentru dispozitive mobile) folosește atât cookie-uri de sesiune cât și cookie-urile persistente, acestea fiind utilizate în următoarele moduri:

Cookie-uri necesare de sesiune: sunt stabilite ca răspuns la acțiunile întreprinse de dvs. prin care ne solicitați serviciile juridice (de exemplu, completarea „formularului de contact”). Puteți dezactiva aceste cookie-uri cu ajutorul browser-ului dumneavoastră, dar este posibil, ca ulterior, să nu mai puteți accesa anumite componente ale Site-ului. Cookie-urile necesare nu stochează date cu caracter personal.

Cookie-uri de performanță și analiză a Site-ului: folosim serviciul Google Analytics pentru a afla informații despre modul în care utilizați Site-ul nostru. Aceste cookie-uri sunt utilizate pentru a măsura numărul de vizite, numărul de pagini vizitate, activitatea vizitatorilor pe Site, precum şi frecvenţa cu care aceştia ne accesează Site-ul din nou. Cookie-uri de performanță permit colectarea de date statistice privind analiza traficului. Prin aceste analize, conţinutul Site-ului poate fi dezvoltat şi îmbunătăţit pentru a vă facilita utilizarea lui. Informațiile sunt colectate per ansamblu și, în acest fel, ele rămân anonime.

Cookie-urile funcționale pentru a facilita accesul pe site prin intermediul dispozitivelor mobile – folosim cookies persistente și cookies de sesiune pentru a permite funcționarea eficientă în funcție de dispozitivul folosit și pentru amintirea preferințelor și setărilor (de exemplu, schimbarea navigării implicite mobil/desktop).

Cookie-uri terțelor-părți: acestea sunt cookie-uri stabilite de către terțe părți pe care le folosim pentru diferite servicii (de exemplu, analiză de site). Cookie-urile nu stochează date cu caracter personal, dar sunt elaborate pe baza unei identificări unice a browser-ului dumneavoastră și a rețelei de internet.

Alte cookie-uri: Este posibil ca acest site să conțină și alte cookie-uri. În urma identificării și analizării lor, vom actualiza prezenta pagină cu informațiile necesare.

Noi nu folosim cookie-uri pentru a colecta informații personale. Cu toate acestea, putem face legătura între informațiile conținute într-un cookie și informațiile dumneavoastră, cu caracter personal, colectate prin alte mijloace (de exemplu, formularul de programare).

Ce sunt cookie-urile plasate de terțe persoane?

Este posibil ca unele informații stocate să aparțină unei terțe părți a cărei software este utilizat de Site-ul nostru, acest lucru putând avea impact asupra experienței ulterioare pe care o veți avea pe alte site-uri. De exemplu, Google, ca un furnizor terț, folosește cookie-uri pentru a difuza anunțurile pe care le vedeți pe alte site-uri, pe baza informațiilor colectate cu privire la comportamentul dvs. pe toate site-urile pe care le vizitați.

Aspecte privind securitatea informatică și utilizarea cookie-urilor

Cookie-urile nu sunt viruși. Ele sunt doar mici fișiere text; nu sunt compilate sub formă de cod și nu pot fi executate. Astfel, nu se pot auto-copia, nu se pot răspândi în alte rețele pentru a genera acțiuni și nu pot fi folosite pentru răspândirea de viruși. Cookie-urile nu pot accesa informațiile aflate pe dispozitivul pe care acestea sunt stocate.

Cu toate acestea, prin intermediul cookie-urilor se transmit în mod constant, în ambele sensuri, informații între browser și Site-ul. Dacă o persoană neautorizată intervine în cursul transmiterii unor astfel de date, informațiile conținute de cookie pot fi interceptate. Deși foarte rar, acest lucru se poate întâmpla dacă browser-ul se conectează la server folosind o rețea necriptată (de exemplu, o rețea WiFi nesecurizată) sau în situația în care există setări greșite ale cookie-urilor pe servere. Prin urmare, vă rugăm să acordați o atenție sporită modalității în care alegeți să vă conectați la internet și să accesați prezentul Site.

Ce se întâmplă dacă refuzați utilizarea cookie-urilor?

Daca nu doriți să utilizați cookie-urile, toate browserele permit dezactivarea lor, precum și ștergerea celor existente. Secțiunea „ajutor” a browser-ului dvs. conține instrucțiuni exacte cu privire la modul în care trebuie să procedați pentru a dezactiva/șterge cookie-urile. Dacă faceți acest lucru, vă rugăm să aveți în vedere faptul că este posibil să nu vă puteți înregistra pe Site-ul nostru sau să folosiți alte funcții care necesită înregistrarea sau colectarea de informații.

Prin continuarea accesării Site-ului nostru, vă dați acceptul cu privire la utilizarea acestor cookie-uri.

Mai multe informaţii cu privire la cookie-uri, nu doar cele de pe Site-ul www.comanlawyers.ro, şi cum pot fi controlate cookie-urile, puteţi găsi pe www.cookiepedia.co.uk.

În cazul în care calculatorul dumneavoastră este utilizat de mai multe persoane sau are multiple browsere de internet, este posibil ca unele dintre opţiunile dvs. legate de cookie-uri să nu fie permanente deoarece, fie folosiţi un alt browser, fie altcineva a schimbat setările browser-ului dumneavoastră. Nu putem preveni aceşti factori externi şi, prin urmare, nu putem garanta permanenţa alegerilor pe care le faceţi.

Aspecte finale

Pentru orice nelămuriri sau informații suplimentare în legătură cu termenii și condițiile acestui Site, vă rugăm să ne contactați la adresa de e-mail : office@comanlawyers.ro sau la adresa poștală Bd-ul. Eroilor nr. 8, camera 117, Pitești, jud. Argeș, România.

Prezentul document intitulat „Termeni și condiții” a fost actualizat la data de 04.06.2018.

Politica de confidențialitate
bottom of page