top of page

SERVICII JURIDICE

Cabinetul oferă servicii profesionale privind consultații și cereri cu caracter juridic, asistare și reprezentare client în fața instanțelor judecătorești sau a altor autorități și instituții publice, acoperind o gamă largă de domenii de expertiză, printre care (dar fără a se limita):
DREPT CIVIL

 

Echipa noastră asigură servicii de asistare și reprezentare client în litigii de drept civil, precum (dar fără a se limita): acțiuni reale imobiliare, răspundere civilă delictuală, răspundere civilă contractuală, litigii privind executarea silită.

Totodată, oferim servicii privind redactarea de contracte juridice civile.

 

 

 

 

DREPT ADMINISTRATIV ȘI FISCAL

​Oferim servicii juridice de asistență și reprezentare client în litigii de contencios administrativ privind contestarea rapoartelor de inspecție fiscală, a deciziilor de impunere și a altor acte administrativ fiscale emise de autorități. De asemenea, asigurăm servicii juridice privind contestarea măsurilor asiguratorii și de executare silită emise de organele fiscale.

 

 

DREPTUL FAMILIEI

 

Asigurăm servicii juridice de consultanță și reprezentare client în acțiuni privind cereri de divorț, partaj, stabilire regim matrimonial, filiație, pensii de întreținere, decăderea părintelui din drepturile părintești, precum și orice alte acțiuni care vizează raporturile de dreptul familiei.

 

 

DREPTUL PROPRIETĂȚII INTELECTUALE

Echipa cabinetului asigură servicii de consultanţă juridică în domeniul dreptului proprietăţii intelectuale, printre care, dar fără a limita: asistenţă şi reprezentare client în elaborarea şi redactarea contractelor, acordurilor, notificărilor, cererilor de chemare în judecată în materia drepturilor de autor și a drepturilor conexe, mărci, indicații georgrafice, brevete de invenție: reprezentare client în relaţiile cu Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci (OSIM) şi Office of Harmonization for the Internal Market (OHIM); asistenţă şi reprezentare client în faţa instanţelor judecatoreşti în soluţionarea litigiilor privind dreptul de proprietate intelectuală.

DREPT COMERCIAL ȘI BANCAR

 

Oferim servicii profesionale complete privind înfiinţarea şi administrarea societăţilor comerciale. Asigurăm asistenţă în elaborarea şi negocierea contractelor comerciale, fuziuni și achiziţii,insolvenţă, litigii, mediere şi arbitraj.

 

Totodată, echipa noastră asigură asistență și reprezentare clienți în litigii privind dreptul bancar, precum și în materia protecției dreptului consumatorilor, în special, în ceea ce privește relația dintre consumatori și societățile bancare.

 

 

 

 

LITIGII, ARBITRAJ ȘI CEDO

Asigurăm servicii de asistență și reprezentare clienți atât în fața instanțelor de judecată de drept comun, cât și în procedurile de arbitraj, la nivelul întregii țări. 

Oferim servicii de consultanță și redactare cereri CEDO, precum și susținerea lor în fața Curții Europene a Drepturilor Omului.

FOND FUNCIAR

 

Echipa cabinetului nostru deține o vastă experiență în litigii privind constituirea/ reconstituirea dreptului de proprieteta privată în baza legislației fondului funciar, precum și în recuperarea imobilelor (construcții sau terenuri) preluate în mod abuziv de către stat, în perioada anilor 1945 - 1989.

 

 

DREPT PENAL

Asigurăm servicii de asistență și reprezentare client atât în fața organelor de urmărire penală, cât și în fața instanțelor de judecată, în dosare precum (dar fără a ne limita): infracțiuni de corupție, infracțiuni contra siguranței circulației pe drumurile publice, evaziune fiscală.

bottom of page