top of page

DESPRE ONORARIUL DE AVOCAT ȘI TAXELE JUDICIARE DE TIMBRU 

Pentru activitatea desfășurată de către avocat, se percepe un onorariu, cuantumul acestuia fiind stabilit în funcție de complexitatea și întinderea serviciilor juridice prestate, având ca punct de referință Ghidul Orientativ al Onorariilor Minimale adoptat de către U.N.B.R.

Totodată, în cazul anumitor acțiuni în justiție, precum și în cazul anumitor cereri adresate diferitelor autorități sau instituții publice, se percep taxe judiciare de timbru în cuantumul și în condițiile stabilite prin Ordonanța de Urgență nr. 80/2013.

bottom of page